LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVNGENCO2 Tuần  2  (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVNGENCO2 Tuần  2  (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần  2  (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

             
Ngày  
Giờ  
Nội dung

Thành phần

Chuẩn bị Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai (08/01) 13:30 - 15:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Theo thông báo số 48/TB-GENCO2 ngày 05/01/2018 Ban TCNS, VP Phòng họp 1 Chủ tịch Tổng công ty
15:00 - 17:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Theo thông báo số 48/TB-GENCO2 ngày 05/01/2018 Ban TCNS, VP Phòng họp 1 Chủ tịch Tổng công ty
Thứ Ba (09/01) 08:00 Tổng kết công tác công đoàn và Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Theo Kế hoạch số 222/KHLT-EVNGENCO2-CĐGENCO2 ngày 25/12/2017 Công đoàn TCT, Văn phòng Hội trường Khu QLVH&SC Trưởng ban VSTBPN và Chủ tịch CĐ TCT
14:00 Họp về việc giái quyết gia hạn hợp đồng bảo hiểm gói thầu số 43 - Các Ban: QLĐTXD, PC, QLĐT, TCKT
- ASB2
- Liên danh nhà thầu Tổng công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu
ASB2 và các Ban liên quan Phòng họp 4 P.TGĐ Trương Thiết Hùng
15:00 Họp công khai bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Theo Văn bản số 4289/GENCO2-TCNS ngày 20/12/2017 Ban TCNS, Văn phòng Phòng họp 1 Chủ tịch TCT
16:00 Họp công khai bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Theo Văn bản số 4289/GENCO2-TCNS ngày 20/12/2017 Ban TCNS, Văn phòng Phòng họp 1 Chủ tịch TCT
Thứ Tư (10/01) 08:00 Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 - Tổng công ty Phát điện 2 Theo Kế hoạch số 4152/KH-GENCO2 ngày 13/12/2017 Ban KH, Ban TCNS, Văn phòng Phòng Hội nghị Orchid Ballroom (Tầng 5) Khách sạn Vinpearl Cần Thơ TGĐ
Thứ Sáu (12/01) 15:30 - 17:00 Họp Chi bộ TCKD và Kết nạp Đảng viên mới Tất cả Đảng viên Chi bộ Chi ủy Phòng họp 5 Bí thư Chi bộ
||Hide
 

 Cần Thơ, ngày 05/01/2018 

                                                                                                                                                                                                               (đã ký)

Tải Lịch tuần EVNGENCO2Tuần 2-2018