LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVNGENCO2 Tuần 1 (từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVNGENCO2 

Tuần  1  (từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 ) 

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chuẩn bị Địa điểm Chủ trì

Thứ Hai (01/01)

 

Nghỉ Lễ Tết Dương lịch

-

-

-

-

Thứ Ba (02/01)

08:30

Họp giao ban trực tuyến với các đơn vị thành viên: Họp giao ban tháng

- Cơ quan Tổng công ty: Chủ tịch, Ban TGĐ, KSV của EVN tại GENCO2, KTT, Công đoàn Tổng công ty, Trưởng/Phó các Ban chức năng. Chánh/Phó Chánh Văn phòng. Công ty NĐCT và Ban QLDA TTĐL Ô Môn tham dự tại Cơ quan TCT
- Các đơn vị thành viên: Ban Giám đốc, KTT.
- Các công ty CP: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại các công ty cổ phần, KSV của GENCO2 tại các công ty cổ phần, KTT

Ban Kế hoạch, KTSX, Văn phòng

Phòng họp 1 và các điểm cầu

TGĐ

14:00

Làm việc với Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận về việc bàn giao Dự án NMNĐ ô Môn III, IV

Giám đốc, Trưởng/Phó phòng, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận

P.KT-KH Ban AOM, Văn phòng

Phòng họp 4

Giám đốc Ban

Thứ Tư (03/01)

08:00

Làm việc với Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận về việc bàn giao Dự án NMNĐ ô Môn III, IV

Giám đốc, Trưởng/Phó phòng, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận

P.KT-KH Ban AOM, Văn phòng

Phòng họp 4

Giám đốc Ban

14:30

Làm việc với Công ty FPT-IS về việc trình bày giải pháp an toàn an ninh bảo mật hệ thống SCADA

P.TGĐ Trần Văn Dư, Ban KTSX, Công ty FPT-IS

Ban KTSX, Văn phòng

Phòng họp 1

P.TGĐ Trần Văn Dư

Từ ngày
Đến ngày

Nội dung

13:30

 

05/01-17:00

 

Thi thực hành vấn đáp giữ bậc thợ bậc cao đối với CNV Công ty NĐ Cần Thơ năm 2017
- Thời gian:
Sáng: 8h00 - 11h
Chiều: 13h30 - 17h
Ngày 02/01/2017 chỉ thi buổi chiều
- Thành phần: Hội đồng thi cấp Tổng công ty, Đại diện Công ty NĐ Cần Thơ, thí sinh
- Chuẩn bị: ban TCNS, Công ty NĐ Cần Thơ
- Địa điểm: Phòng họp 1 - Công ty NĐ Cần Thơ
- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng thi cấp Tổng công ty

03/01 05/01

Ông TGĐ Trương Hoàng Vũ đi công tác

03/01 06/01

Ông P.TGĐ Nguyễn Duy Lăng đi công tác

 

Tải Lịch tuần EVNGENCO2 Tuần 1-2018