LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVN Tuần 2 (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVN Tuần 2 (từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

LỊCH CÔNG TÁC EVN - TUẦN 2

  Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Thứ /Ngày T.Gian Địa điểm Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO EVN
Thứ 2    (8/1) 9h00 P.Hà Tĩnh (23.10) Họp rà soát tiểu ban nội dung, khánh tiết, hậu cần phụ vụ Đại hội V VPCĐ ĐLVN Ô.Mậu - CT CĐĐLVN Các tiểu ban phục vụ Đại hội V
16h00 Hội trường Hòa Bình (tầng 4) Gặp mặt phóng viên các Cơ quan báo chí khu vực miền Bắc QHCĐ, VP Ô.Thành - CTHĐTV                                   HĐTV, Ban TGĐ, ĐU EVN, CĐ ĐLVN, Lãnh đạo các Ban, VP EVN, các đơn vị theo giấy mời
16h30 P. Đăk Nông (307) Họp đoàn thi thợ giỏi tham quan học tập tại Hàn Quốc VP CĐĐLVN Ô.Mậu - CT CĐĐLVN Thường trực và đoàn công tác
14h00 P. Thác Bà (401) Xem xét việc quản lý vận hành và khai thác trạm khí tượng của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2 Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, KT-SX, KH Ô. Cường Lâm _ PTGĐ KH, KT-SX, ĐT, QLXD, TCKT, Ban QLDA điện Hạt nhân Ninh Thuận, Công ty thủy điện Hòa Bình, Công ty thủy điện Tuyên Quang, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Thứ 3    (9/1) 9h00 P.Trị An (31.02) Làm việc với TKV về việc sử dụng nhiên liệu than 5a2 cho dự án nhiệt điện Thái Bình 1 QLXD Ô.Tài Anh - PTGĐ                                   QLXD, KT-SX, QLĐT, ĐT, AT, Ban ATB; mời lãnh đạo TKV
8h30 P.Phú Lâm (30.08) (Họp trực tuyến) Chuẩn bị triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực TC&NS Ô. Quang Lâm - PTGĐ Các Ban: TC&NS, VT&CNTT, KD, KT-SX, AT, các Tổng công ty, các Công ty phát điện trực thuộc, EVNICT, NLDC
8h30 . Ô. Hải - PTGĐ tham dự HN Giao ban công tác tư tưởng & dư luận xã hội quý IV-2017 EVNEIC Đảng ủy khối DNTW EVNEIC
9h00 P. Thác Bà (401) Xem xét việc quản lý vận hành, khai thác trạm quan trắc địa chấn của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, KT-SX, KH Ô. Cường Lâm - PTGĐ                                KH, KT-SX, TCKT, ĐT, QLXD, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, Công ty thủy điện Hòa Bình,Viện vật lý địa cầu.
10h00 P. Thác Bà (401) Xem xét việc quản lý, vận hành, khai thác thiết bị địa chấn phục vụ quan trắc động đất khu vực hồ chứa CTTĐ Lai Châu Ban QLDA TĐ Sơn La, KH, KT-SX Ô. Cường Lâm - PTGĐ                                KH, KT-SX, TCKT, ĐT, QLXD, Ban QLDA TĐ Sơn La, Công ty thủy điện Sơn La, Viện Vật lý địa cầu
13h30 P. Đăk Nông (307) Tổ chức gặp mặt NĐT chiến lược quan tâm, ký NDA QLV, GENCO3, Tư vấn Ô.Tri - PTGĐ Các Ban QLV, TCKT, QHQT, TTĐ, KH, QHCĐ, GENCO3, Tư vấn
13h30 P.Trị An (31.02) Tiếp Viện nghiên cứu khoa học GNS (New Zealand) trao đổi cơ hội hợp tác lĩnh vực GIS (geographic information system) và chiến lược phát triển lĩnh vực địa nhiệt./. QHQT Ô. Quang Lâm - PTGĐ                                CL, VT&CNTT, QHQT.
15h00 Hội trường Hòa Bình (tầng 4) Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của EVNICT EVNICT, VP EVNICT                                             Mời HĐTV, Ban TGĐ, Theo Giấy mời
Thứ 4    (10/1) 8h30 P.Phú Lâm (30.08) Thẩm tra Báo cáo ngiên cứu tiền khả thi dự án "Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối" NPT, Ban AMB, Liên danh PECC2 & PECC4 Ô.Tài Anh - PTGĐ ĐT, KH, QLXD, QLĐT, TTĐ, KHCN&MT; A0, NPT, Ban AMB, Liên danh PECC2 &PECC4 (NPT mời Tư vấn liên quan)
8h00 EVNGENCO2 Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 của EVNGENCO2 EVNGENCO2 EVNGENCO2 Mời HĐTV, Ban TGĐ, Theo Giấy mời
13h30 P.Phú Lâm (30.08) Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Trạm biến áp 500kV Long Thành" NPT, Ban AMN, PECC3, PECC2 Ô.Tài Anh - PTGĐ ĐT, KH, QLXD, QLĐT, KT-SX; A0; NPT, Ban AMN, PECC3, PECC2 (NPT mời các Tư vấn liên quan)
Thứ 5    (11/1) 8h00 . Ô. Hải PTGĐ tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ hai KH Trưởng Ban Kinh tế TW KH
8h00 P.Trị An (31.02) Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Chuyên viên kỹ thuật điện - Ban Đầu tư TCNS Ô.Tài Anh - PTGĐ                                   TCNS, ĐT, các ứng viên tham gia phỏng vấn
9h00 P.Trị An (31.02) Làm việc với Công ty Tepsco về nghiên cứu của METI cho các nội dung Kế hoạch Phát triển điện, môi trường và nhập khẩu than QHQT Ô.Tài Anh - PTGĐ                                   QHQT, ĐT, KH, KHCN&MT, QLĐT, CTI, CL
9h30 P.Phú Lâm (30.08) Họp về công tác đào tạo Chuẩn bị sản xuất của dự án Duyên Hải 3 MR TCNS Ô.Tài Anh - PTGĐ                                   TCNS, KT-SX, QLXD, Genco 1, ANĐ 3, Công ty Duyên Hải
8h00 Ban Tổ chức Trung ương Họp tổ xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quy định 69-QĐ/TW VPĐU Ban Tổ chức Trung ương Đc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn
13h30 Hội trường Hòa Bình (tầng 4) Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của A0 A0, VP A0 Mời HĐTV, Ban TGĐ, Theo Giấy mời
Thứ 6    (12/1) 8h30 EVNHCMC Ô. Hải - PTGĐ tham dự HN triển khai thực hiện QĐ của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt phương án vận hành VWEM thí điểm năm 2018 TTĐ Thứ trưởng Bộ Công Thương                          TTĐ, KD, TCKT, KH
8h00 EVNNPT Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 của EVNNPT EVNNPT EVNNPT Mời HĐTV, Ban TGĐ, Theo Giấy mời
14h00 P.Phú Lâm (30.08) Ô. Tài Anh - PTGĐ Họp với các đơn vị Tư vấn ĐT Ô.Tài Anh - PTGĐ ĐT, QLXD, QLĐT, QLV; PECC1, PECC2, PECC3, PECC4
13h30 EVNHANOI Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 của EVNHANOI EVNHANOI EVNHANOI                                           Mời HĐTV, Ban TGĐ, Theo Giấy mời
LỊCH CÔNG TÁC CÁC BAN EVN
Thứ 2    (8/1) 9h00 P. Cầu Bông (301) Xem xét định mức dự toán thi công giếng cát - dự án Cơ sở hạ tang TTĐL Duyên Hải EVNGENCO1, ANĐ3, PECC2 Ban ĐT ĐT, QLXD, EVNGENCO1, ANĐ3, ANĐ3 mời PECC2 và đơn vị liên quan
13h30 P.30.03 Họp Chi bộ và họp Ban CL Ban CL Ban CL ĐV và CBCNV Ban CL
Thứ 3    (9/1) 8h30 P. Cầu Bông (301) Thẩm tra nội dung BCNCKT dự án “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của EVN”  được EVNCTI thực hiện theo công văn 4789/EVN-VT&CNTT+KH ngày 09/11/2016 của Tập đoàn. EVNCTI Ban VT&CNTT Ban VT&CNTT, Ban ĐT, EVNICT, EVNCTI, Tổ công tác hỗ trợ dự án an ninh thông tin của EVNCTI được thành lập theo quyết định 800/QĐ-EVN ngày 07/07/2017 của EVN.
14h00 P.Hà Tĩnh (23.10) Làm việc với Vieted về hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning EVNICT Ban VT&CNTT VT&CNTT, TCNS, TCKT, EVNICT (bộ phận HRMS)
Thứ 4    (10/1) 9h00 P.Thác Mơ (21.07) Kết nạp đảng viên mới Chi bộ Ban An toàn Ban AT Đại diện ĐUCQ Tập đoàn, Chi bộ Ban An toàn, quần chúng Vũ Anh Tuân
8h30 P. Lý Sơn (303) Giá điện và Hợp đồng mua bán điện NMĐ Nghi Sơn 1 EPTC, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 TTĐ, TCKT Ban ĐT, KTSX, TCKT, TN&CS, EVNGENCO1, EPTC, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1
14h00 P.Hà Tĩnh (23.10) Họp ban điều phối dự án nhà máy điện BOT Phú Mỹ 22 EPTC, A0 Ban TTĐ TTĐ, KTSX, TCKT, A0, EPTC, MECO
Thứ 5    (11/1) 9h00 P. Thác Bà (401) (Họp trực tuyến) Triển khai giám sát công tác kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 Ban KTGS Trưởng Ban KTGS Ban TCKT, KTGS EVN, KSV chuyên trách 9 TCT, Ban TCKT 9 TCT, Ban KTGS 9 TCT (Genco 1,2,3, EVNHN, EVNHCMC, EVNNPC, EVNSPC, EVNCPC, EVNNPT); Công ty kiểm toán Deloitte, KPMG, E&Y
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
10/01-16/01/18 P. Cầu Bông (301) Lớp đào tạo Định hướng cho cán bộ mới tuyển dụng TC&NS Ban TC&NS TC&NS, TH-HĐTV, KTNB, KHCN&MT, QLĐT, AT, VP, PC, QHCĐ, EVNICT

Tải Lịch tuần EVN Tuần 2-2018