LỊCH CÔNG TÁC TUẦN EVN Tuần 1 (từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

LỊCH CÔNG TÁC EVN - TUẦN 1
  Từ 01/01/2018 đến 07/01/2018
Thứ /Ngày T.Gian Địa điểm Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO EVN
Thứ 2    (1/1) 8h00 . Nghỉ Tết Dương Lịch . .                                                  .
Thứ 3    (2/1) 8h30 P.Phú Lâm (30.08) Họp thẩm tra Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm khí điện miền Trung, các NMĐ TBKHH tại Dung Quất Ban A Sơn La, PECC2 Ô.Tài Anh - PTGĐ                                   ĐT, QLXD, QLĐT, KH, KT-SX, KHCN&MT, TTĐ, EVNNPT, Ban A Sơn La, PECC2
8h30 P.Trị An (31.02) Họp cân đối khí Tây Nam Bộ (phương án cấp khí cho NMĐ Cà Mau) KT-SX Ô.Hải - PTGĐ KT-SX, KH, TCKT, TTĐ
14h00 P.Thác Mơ (21.07) Giám sát Chi bộ Ban KT-SX theo kế hoạch. Chi bộ Ban Kỹ thuật - Sản xuất Ô.Tài Anh - Bí thư ĐUCQ                            Các thành viên theo Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 27/10/2017 của Đảng ủy Cơ quan EVN và Quyết định số 09-QĐ/KTĐU ngày 26/10/2017 của UBKT Đảng ủy Cơ quan EVN, các đảng viên chi bộ Ban Kỹ thuật -Sản xuất
13h30 P. Đăk Nông (307) Họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Genco3 EVNGENCO3 Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ CPH Genco3 Thành viên Tổ giúp việc BCĐ CPH Genco3; Liên danh Tư vấn EVNFinance - CK Bản Việt; EVNGENCO3
Thứ 4    (3/1) 8h30 P.Sơn La (21.02) Họp Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - EVNGENCO3 (Phiên 10) QLV Ô.Thành - CTHĐTV                                   TV HĐTV, Thành viên BCĐ CPH EVNGENCO3, Đại diện Vụ ĐMDN - VPCP, Đại diện Vụ TC-ĐM Bộ Công Thương, Tổ giúp việc BCĐ CPH EVNGENCO3, , KH, TCKT, TCNS, KT-SX, TTĐ, ĐT, QLV, QLĐT, TH-HĐTV, KTGS, Liên danh Tư vấn EVNFinance - CTCP Chứng khoán Bản Việt
8h30 P. Cầu Bông (301) Xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Hòa Bình MR và phương án đấu nối Dự án với HTĐ quốc gia A Sơn La, PECC1 Ô.Cường Lâm - PTGĐ                                 ĐT, KH, QLXD, KHCN&MT, KTSX, NPT, A0, A Sơn La, PECC1 (Ban A Sơn La mời tư vấn liên quan)
8h30 P. Thác Bà (401) Kiểm điểm tiến độ kiểm tra các tổ máy Mông Dương 1 QLXD Ô.Tài Anh - PTGĐ QLXD, KT-SX, AT, GENCO3, Công ty Mông Dương, ANĐ 1, EPS, mời đại diện Nhà thầu
10h00 P. Thác Bà (401) Kiểm điểm tiến độ kiểm tra các tổ máy Duyên Hải 1 QLXD Ô.Tài Anh - PTGĐ QLXD, KT-SX, AT, GENCO1,Công ty Duyên Hải, ANĐ  3, mời đại diện Nhà thầu
8h30 P.Phú Lâm (30.08) Giao ban sản xuất tuần A0, EPTC, EVNICT, NPT Ô.Hải - PTGĐ                                       KT-SX, AT, TTĐ, KD, VT&CNTT, KH, QHCĐ, QLXD, TCKT, A0, EPTC, EVNICT, NPT, A1 và các đầu cầu (A2, A3)
13h30 P. Thác Bà (401) Xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án NM thủy điện Ialy MR ATĐ1, PECC1 Ô.Cường Lâm - PTGĐ ĐT, KH, QLXD, KHCN&MT, NPT, ATĐ1, PECC1
13h30 P.Phú Lâm (30.08) Rà soát việc hoàn thành các thủ tục môi trường đối với Công ty nhiệt điện Duyên Hải; dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4MR, Duyên Hải 3 và 3MR. KHCN&MT Ô.Tài Anh - PTGĐ KHCN&MT, QLXD, KT-SX; EVNGENCO1, EVNGENCO3, Ban QLDA NĐ Vĩnh Tân; Ban QLDA NĐ Duyên Hải; Công ty nhiệt điện Duyên Hải
14h00 Vĩnh Phúc Ô Thành - CT HĐTV, ĐBQH khóa XIV tham gia Đoàn giám sát Quốc Hội đi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và CPH DNNN giai đoạn 2011-2016" . Đoàn giám sát Quốc Hội                             .
Thứ 5    (4/1) 8h00 Hội trường Hòa Bình (tầng 4) Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018 KH, VP Ô.An - TGĐ Theo Giấy mời
Thứ 6    (5/1) 8h30 P. Thác Bà (401) Họp thẩm tra (lần 1) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án điện mặt trời Phước Thái 1 ATĐ5, PECC4, PECC3 Ô.Cường Lâm - PTGĐ ĐT, KH, KHCN&MT, QLĐT, QLXD, TTĐ, NPT, A0, EPTC, ATĐ5, PECC3, PECC4.
8h30 . Kiểm điểm tiến độ kiểm tra các tổ máy Duyên Hải 1 và Mông Dương 1 QLXD Ô.Tài Anh - PTGĐ                                   QLXD, KT-SX, AT, GENCO1, GENCO3, Công ty Mông Dương, Duyên Hải, ANĐ 1, 3, EPS, mời đại diện Nhà thầu
13h30 P.Trị An (31.02) Tiếp Equis Group (Singapore) thảo luận về cơ hội hợp tác đầu tư và tài trợ Tài chính, kỹ thuật các dự án điện năng lượng tái tạo với EVN QHQT Ô.Cường Lâm - PTGĐ KD,KH,ĐT,QHQT,TTĐ,TCKT,PC
13h00 Hội trường Hòa Bình (tầng 4) Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Công đoàn ĐIện lực VIệt Nam VP CĐĐLVN Ô.Mậu - CT CĐĐLVN Cơ quan CĐ ĐLVN và theo GM
LỊCH CÔNG TÁC CÁC BAN EVN
Thứ 3    (2/1) 14h15 P.Pleiku (23.08) Trao đổi xây dựng bài giảng E-learning TCNS Ban TC&NS TCNS, Công ty VietED
Thứ 4    (3/1) 8h30 P.Hà Tĩnh (23.10) Thẩm tra quyết toán VĐT Dự án Nhiệt điện Uông Bí mở rộng GENCO1, ANĐ1 Ban TCKT Tổ thẩm tra (TCKT, KTGS, KH, ĐT, QLXD, KTSX), GENCO1, ANĐ1, Tư vấn kiểm toán
8h30 . Phương án tổ chức quản lý điều phối than tại TTNĐ Vĩnh Tân KT-SX, GENCO3 Ban KT-SX                                          KH, TCKT, AT, QLXD, ĐT, PC, TC&NS, EVNGENCO1 và các đầu cầu (AVT, CTNĐ Vĩnh Tân, EVNGENCO3)
9h00 P.Pleiku (23.08) Bàn về lớp học Đào tạo Đội trưởng Đội PCCC chuyên ngành cho các NMĐ có công suất từ 200 MW trở lên AT Ban AT AT, TCNS, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C66) - Bộ Công an
9h30 P.Thác Mơ (21.07) Họp BCH Công đoàn Cơ quan Tập đoàn mở rộng. Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Chủ tich Công đoàn Cơ quan EVN Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, các đ/c Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc.
13h30 P.Sơn La (21.02) Mô hình điều khiển xa các TBA 220 kV của các TCTĐL KT-SX Ban KT-SX                                          KT-SX, các đ/c PTGĐ Phụ trách KT 5 Tổng công ty Điện lực EVNHANOI, EVNNPC, EVNCPC, EVNSPC, EVNHCMC, A0/Ax
14h00 P. Cô Tô (306) Demo giới thiệu giải pháp công nghệ ICCrating phân tích sự hài lòng của khách hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng Ban VT&CNTT Ban VT&CNTT                                        VT&CNTT, KD; NPC (Ban KD, VT&CNTT, TCSKH),  EVNHANOI (Ban KD, VT&CNTT, TCSKH)
13h30 P. Cầu Bông (301) Ban KTGS EVN họp với KSV các TCT về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 KTGS Ban KTGS - HĐTV Ban KTGS EVN, KSV các TCT (chuyên trách và không chuyên trách)
Thứ 6    (5/1) 8h30 P.Hiệp Hòa (25.08) Rà soát tình hình hoạt động của các mạch sa thải đặc biệt A0, NPT Ban KT-SX KT-SX, A0, NPT
8h30 P. Cần Thơ (302) Xây dựng TOR cho tư vấn quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý vận hành các NMĐ của EVN KT-SX Ban KT-SX                                          Tổ công tác (KT-SX EVN, Trưởng ban KT-SX EVNGENCO1, 2, Phó ban KT-SX EVNGENCO3)
14h00 P.Phú Lâm (30.08) Họp về công tác mua sắm, quản lý sử dụng nhiên liệu tại GENCO1 và CTNĐ Duyên Hải KT-SX Ban KT-SX                                          KT-SX, QLĐT, TCKT, KTGS, GENCO1 và điểm cầu (CTNĐ Duyên Hải)
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
03/01-05/01/18 P. Đăk Nông (307) Xem xét dự thảo Báo cáo kiểm toán dự án Nhà máy điện Ô Môn 1 của Kiểm toán Nhà nước. Ban TCKT, GENCO2, Ban A Ô Môn Ban TCKT TCKT, ĐT, QLXD, QLĐT, GENCO2, Ban A Ô Môn

Tải Lịch tuần EVN Tuần 1-2018